Contact Satori Law Group

Share Your Love

Leave a Legacy through Estate Planning

Wills and Trusts uniquely tailored to meet your family's goals and personal needs.

Get More Information
Contact Satori Law Group

Share Your Vision

Reach Your Dreams Through Business Planning

Legal documents and advice specifically designed to protect your assets and grow your business.

Get More Information

TỔ HỢP LUẬT SƯ

BRIAN HUY TÔN, Esq.

Luật Sư Tiểu Bang California và New York
C.P.A. Tiểu Bang New York
J.D., State University of New York
M.B.A. Wharton Business School, University of Pennsylvania

Allen Klein, Esq, Of Counsel
Luật Sư Tiểu Bang California
J.D., Harvard Law School

Susan McConnel, Esq., Of Counsel
Luật Sư Tiểu Bang California
J.D., Western State University College of Law

Nhiều Năm Chuyên Môn Về Hoạch Định Di Sản và Luật Thương Mại
(Specialized in Estate Planning and Business Law)
 

Hoạch Định Di Sản

 

 • Sau khi qua đời, tài sản của quí vị sẽ bị đánh hai thứ thuế (probate and estate taxes) và phải hầu tòa (probate court) trước khi chuyển qua con cái.
 • Nên bảo vệ tài sản cho gia đình và con cái để tránh tốn kém về thuế vụ và thủ tục tòa án phức tạp bằng cách Hoạch Định Di Sản (Estate Planning) một cách chính xác và thích hợp.
Luật Thương Mại

 

 • Thương Mại Kinh Doanh hay cho mướn địa ốc, khi bị kiện tụng có thể bị mất tài sản
 • Nên bảo vệ tài sản bằng cách thành lập (Corporation/LLC) đúng cách và thích hợp


Di Chúc và Tín Quỹ
(Wills and Trusts)


Công Ty và Hợp Đồng
(Corporations/LLCs and Contracts)

Tận Tâm và Kín Đáo

Latest Blog Post

 • Questions to Consider When Selecting Beneficiaries for a Life Insurance Policy

  Selecting a beneficiary for your life insurance policy sounds pretty straightforward. You’re just deciding who will receive the policy’s proceeds when you die, right? But as with most things in life, it’s a bit more complicated than that.

 • Recent Newsletters
  Subscribe

  Upcoming Events